Sri, 29 svi 2024 21:11:39

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Glogoški – povećanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz nabavu nove tehnologije ispisa

Opis projekta

Sukladno ciljevima Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“, Investicijskog prioriteta 3d – „Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i uključivanje u inovacijske procese“, SC 3d1 – „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020., obrt GLOGOŠKI nabavio je solvent printer koji će osigurati daljnji rast i povećanje proizvodnih kapaciteta te povećanje produktivnosti. Realizacija projekta poboljšanja konkurentnosti i učinkovitosti Obrta GLOGOŠKI kroz ulaganje u nabavu solvent printera kako bi se ojačala tržišna pozicija, znatno unaprijedili i ubrzali poslovni proces, rezultirati će novim zapošljavanjem, rastom prihoda od prodaje i rastom dohotka. Koristi od projekta imati će zaposlenici obrta GLOGOŠKI i korisnici njihovih usluga te građanstvo. Projektom će se smanjiti potrošnja energije čime se pozitivno utječe na okoliš, smanjiti će se  potrošnja papira što doprinosi održivosti, a povećanje konkurentnosti će doprinijeti rastu malog i srednjeg gospodarstva na održiv način.

 

Opći cilj i svrha projekta

Sukladno ciljevima Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“, Investicijskog prioriteta 3d – „Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i uključivanje u inovacijske procese“, SC 3d1 – „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“  Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020., Obrt GLOGOŠKI d.o.o. planira nabavu solvent printera koji će osigurati daljnji rast i povećanje proizvodnih kapaciteta te povećanje produktivnosti. Ulaganje u rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (kroz IKT) i ružanje potpore razvoju poduzetništva, jedan je od bitnih ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., a jačanjem vlastite konkurentnosti u sektoru NKD “18.12 Ostalo tiskanje” ovaj projekt direktno doprinosi navedenom cilju.

Nadalje, projektni je prijedlog u skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u RH 2013. – 2020. (NN 136/13) koja je u sklopu Strateškog cilja 1, kao jednu od mjera identificirala promicanje usvajanja i uporabe informacijske i komunikacijske tehnologije i pružanje potpore ulaganju MSP-ova u digitalnu tehnologiju u skladu s Akcijskim planom za razvoj poduzetništva 2020. godine. Predloženi projekt predstavlja ulaganja čime će se postići bolja organizacija i unaprjeđenje 6 proizvodnih procesa, podići tehnološka razina i povećati proizvodni kapacitet, odnosno sačuvati postojeća radna mjesta i otvoriti jedno novo radno mjesto s ugovorom na neodređeno vrijeme te osigurati rast prihoda za 60% u godini m+2 odnosu na 2017. godinu.

Cilj ovog projekta je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja primjenom novih tiskarskih rješenja na način da će se neprikladna zastarjela oprema i manualni rad zamijeniti suvremenim i naprednim rješenjem koja će dovesti do optimizacije postojećih poslovnih procesa kroz njihovu uspješnu integraciju.

Utjecaj projekta očitovat će se u zadržavanju postojećih zaposlenika, rastu gospodarstva na održiv način i smanjenju potrošnje tinte i energije kroz skraćenje vremena rada na opremi.

Korisnici ovog projekta su prvenstveno korisnici usluga i potencijalni kupci Prijavitelja, zaposlenici i građanstvo. Ciljani korisnici su postojeći i novi korisnici kojima će se ponuditi kvalitetnija usluga i proizvodi u kraćem vremenu. Prijavitelj će provedbom ovog projekta nabaviti suvremenu opremu (solvent printer) te osigurati zaposlenicima i klijentima korištenje naprednih tehnologija.

Projekt će pozitivno utjecati na poslovanje Prijavitelja kroz povećanje broja korisnika usluga,  povećanje broja zaposlenih i povećanje prihoda te će doprinijeti optimizaciji poslovnih procesa vezanim uz financije i računovodstvo, logistiku, nabavu, prodaju i upravljanje rizicima. Nova oprema omogućiti će racionalizaciju i znatno umanjenje troškova proizvodnje jer se radi o vrlo traženoj usluzi za koju poslovni partneri nemaju potrebnu razinu isplativosti kako bi sami nabavili stroj za svoje  potrebe. Novi stroj će utjecati i na smanjenje prodajne cijene i do 80%, a što obrt GLOGOŠKI čini konkurentnijim u svome okruženju za sve uključene proizvode.

 

Aktivnosti projekta:

Aktivnost 1 – Priprema projekta i administracija

Aktivnost 2 – Provedba nabave za neobveznike javne nabave

Aktivnost 3 – Nabava solvent printera

Aktivnost 4 – Upravljanje projektom

Aktivnost 5 – Promidžba i vidljivost

 

Osnovni podaci

  • Kod projekta: KK.03.2.1.19.1162
  • Ukupna vrijednost projekta: 494.637,50 HRK
  • Iznos bespovratnih sredstava (u HRK): 292.825,40 HRK (74%)

Razdoblje provedbe projekta (od-do):

  • od 15.12.2019. do 15.12.2020.

 

Rezultati projekta:

  • Broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKT-a: 6
  • Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva) – 201.812,10 HRK
  • Povećani prihod od prodaje do 2022. godine: +60%

 

Kontakt osoba za više informacija: 

  • Davor Glogoški, +385 (95) 333 4001, davor@glogoski.hr